Universiteit en overheidsorganisaties werken samen aan onderzoek en ontwikkeling van leiderschap

Hoe wendbaar kan en moet een overheidsorganisatie zijn? Hoe kunnen overheidsorganisaties samen problemen van burgers oplossen? De Universiteit Leiden gaat samenwerken met zes overheidsorganisaties die hun deuren openen voor onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling van publiek leiderschap.

Bram de Klerck tekent intentieverklaring Verder met Publiek Leiderschap

Bram de Klerck ondertekent het partnerschap 'Verder met Publiek Leiderschap'.

Op 5 september ondertekenden de partners hun overeenkomst op de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Ben Kuipers, directeur van het Leiden Leadership Center, licht toe. ‘Het betreft hier een bijzonder partnerschap voor vijf jaar waarin deze organisaties kennis en ervaring delen ten aanzien van actuele leiderschapsvraagstukken.’

Een belangrijke vraag die leeft is hoe wendbaar overheidsorganisaties moeten zijn. Zij opereren op basis van regels die zijn afgesproken. Maar in crisissituaties is het juist van belang dat de organisatie door alle lagen heen wendbaar is en voor snelle oplossingen kan zorgen. Een andere belangrijke onderzoeksvraag is de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Kuipers noemt als voorbeeld een complex vraagstuk als schuldenproblematiek bij mensen met een verslaving. 'Hoe kunnen verschillende organisaties in dit soort situaties het beste samenwerken, wat betekent dat voor leiderschap en wat zijn de effecten voor de burgers?'

Lees het volledige arikel op de website van de Universiteit Leiden.