Henk Geveke lid korpsleiding met portefeuille Technologie & Innovatie bij de Politie

Henk Geveke wordt met ingang van 1 oktober 2019 lid van de korpsleiding bij de Politie. Hij volgt Dick Heerschop op, die onlangs startte bij ABDTOPConsult. Henk Geveke krijgt de portefeuille Technologie & Innovatie.

Henk Geveke

Drs. H.G. (Henk) Geveke is sinds 2010 algemeen directeur TNO Defensie & Veiligheid. Daarvoor was hij directeur Nationale Veiligheid en directeur Crisisbeheersing,tevens Nationaal Coördinator Crisisbeheersing bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij begon zijn loopbaan als beleids- en organisatieadviseur en was toen onder andere betrokken bij de regionalisering van de politie, surveillancemodellen, afhandeling van meldingen, reorganisaties van het toenmalige KLPD  en LSOP , de uitvoering van de Politiemonitor en de evaluatie van de Politiewet.