Martin Sitalsing politiechef Midden-Nederland

Martin Sitalsing wordt met ingang van 1 oktober 2019 politiechef van de eenheid Midden-Nederland. Hij volgt Miriam Barendse op, die onlangs vertrok naar de Vereniging voor Middelbaar en Hoger Politiepersoneel.

Martin Sitalsing

Drs. M.S.R. (Martin) Sitalsing is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg met TBS-kliniek. Daarvoor was hij directeur en bestuurder van de Jeugdbescherming Noord. Sitalsing begon zijn politieloopbaan als politieagent in Amsterdam. Daar vervulde hij vervolgens enkele leidinggevende functies, waaronder recherche-chef, teamchef Vreemdelingenpolitie en teamchef Sociale Integratie. Hij werd daarna politiecommissaris van Groningen en Haren. In die tijd deed hij ook onderzoek naar de ontwikkeling van een politiefunctie in Suriname. Van 2005 tot 2009 was hij plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en daarna tot 2012 korpschef van de politieregio Twente.