Ankie Meijer directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden bij SZW

Ankie Meijer wordt met ingang van 1 november 2019 directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij is daarmee de opvolgster van Ellen Kiersch.

Ankie Meijer

Mr. J.H. (Ankie) Meijer werkt momenteel als directeur bij de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor had ze verschillende leidinggevende functies zoals programmadirecteur van de wetgevingsoperatie Omgevingswet bij IenM, afdelingshoofd bij Verkeer en Waterstaat en hoofd Juridische Zaken en Analyse bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Ankie Meijer studeerde Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.