Edo van der Leer afdelingshoofd Begroting en Kaderstelling tevens MT-lid Financieel-Economische Zaken bij LNV

Edo van der Leer is per 1 oktober 2019 benoemd als afdelingshoofd Begroting en Kaderstelling tevens MT-lid bij de directie Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Edo van der Leer

E. (Edo) van der Leer MSc. was de afgelopen periode al werkzaam in de functie van  afdelingshoofd. Daarvoor vervulde hij functies bij de directie FEZ van het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de Inspectie der Rijksfinanciën.

Edo van der Leer studeerde Economie en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.