Rob Weterings sectorhoofd Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving bij het PBL

Rob Weterings wordt met ingang van 1 januari 2020 sectorhoofd Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rob Weterings
Beeld: Christiaan Krouwels

Dr. R. Weterings is op dit moment secretaris van de Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei bij de Sociaal Economische Raad. Hij was als secretaris ook betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Voor zijn aanstelling bij de SER heeft hij verschillende (management)functies vervuld bij TNO, steeds op het gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling. Ook gaf hij leiding aan het Competentie Centrum Transities.

Rob Weterings studeerde Biologie aan de Universiteiten van Nijmegen en Leiden en is gepromoveerd op onderzoek naar de rol van wetenschappelijke informatie in maatschappelijke besluitvoering over technologische risico’s aan de Universiteit Utrecht.