Bonny Donders afdelingshoofd Rijksinfrastructuur, tevens plv. directeur bij IenW

Bonny Donders is per 1 januari 2020 benoemd tot afdelingshoofd Rijksinfrastructuur bij het directoraat-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij krijgt tevens de rol van plaatsvervangend directeur Openbaar Vervoer en Spoor.

Drs. B.M.C. (Bonny) Donders is momenteel werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties als projectdirecteur en tevens afdelingshoofd Verkoop bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Bonny Donders studeerde Beleidsgerichte Milieukunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.