Herke Elbers directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming

Herke Elbers wordt per 1 januari 2020 directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Herke Elbers

Mr. drs. H.B.P. (Herke) Elbers is sinds 2014 gemeentesecretaris in Amersfoort. Daarvoor was zij stadsdeelsecretaris bij de gemeente Amsterdam. Eerder vervulde ze diverse (management)functies bij de gemeente Amsterdam en bij de Arrondissementsrechtbank Amsterdam.

Herke Elbers studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Limburg en Politicologie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.