Ädwin Rotscheid directeur Rechtsbestel bij JenV

Ädwin Rotscheid start per 1 december 2019 als directeur Rechtsbestel bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Adwin Rotscheid

Drs. Ä.R. (Ädwin) Rotscheid is sinds 2010 bestuurder/directeur Bedrijfsvoering bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor vervulde hij in dienst van Capgemini verschillende opdrachten bij onder andere het toenmalige ministerie van VROM en het ministerie van Economische Zaken.

Ädwin Rotscheid studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.