Yvonne Hondema hoofd Operatiën Eenheid Rotterdam bij de Politie

Yvonne Hondema wordt per 18 december 2019 hoofd Operatiën in de Eenheid Rotterdam bij de Politie. Met de komst van Yvonne Hondema zijn de beide functies van hoofd Operatiën in de eenheidsleiding weer bezet.

Yvonne Hondema

Drs. Y (Yvonne) Hondema vervult sinds 2017 de functie van hoofd Bewaken en Beveiligen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was zij onder andere sectorhoofd bij de Dienst Regionale Operationele Samenwerking en districtschef Eemland noord & district Eemland zuid bij de Politie.

Yvonne Hondema studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij volgde het ABD Kandidatenprogramma 2015-2016.