Ellen Meijer hoofd Jeugd bij JenV

Ellen Meijer wordt met ingang van 1 januari 2020 hoofd Jeugd bij de directie Sanctietoepassing en Jeugd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

E. (Ellen) Meijer is op dit moment kwartiermaker van het Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde zij diverse managementfuncties binnen het jeugddomein, waaronder manager Transitie en Transformatie van de Jeugdwet en directeur International Centre bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Ellen Meijer studeerde Sociale Geografie van ontwikkelingslanden.