Arnold van Vuuren directeur Omgevingsdienst regio Utrecht

Arnold van Vuuren wordt met ingang van 1 januari 2020 directeur bij de Omgevingsdienst regio Utrecht.

Arnold van Vuuren

Drs. A. E. (Arnold) van Vuuren was de afgelopen jaren directielid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder werkte hij onder meer bij de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en was hij projectdirecteur Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Arnold van Vuuren studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.