Folkert Buis naar directie Informatievoorziening van de Belastingdienst

Folkert Buis start per 1 december 2019 bij de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst, ministerie van Financiën. Hij gaat daar de nieuwe functie van directeur Bedrijfsvoering ontwikkelen.

Folkert Buis

Drs. F. (Folkert) Buis is sinds 2012 directeur Financiën & Control bij de Defensie Materieel Organisatie van het ministerie van Defensie. Daarvoor werkte hij in verschillende managementfuncties bij het Rijk, onder andere als plv. directeur Financiën & Inkoop bij het ministerie van IenW en als afdelingshoofd Beleidsadvisering, Control en Toezicht bij de directie FEZ van het toenmalige ministerie van VROM.

Folkert Buis studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam.