Hans van Langen afdelingshoofd Control en Advies bij de ILT

Hans van Langen wordt per 1 januari 2020 benoemd tot hoofd van de afdeling Control en Advies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hans van Langen

Drs. J.A.H. (Hans) van Langen werkt sinds maart bij IenW als adviseur voor de taskforce STRAK. Eerder vervulde hij diverse directie– en managementfuncties bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hans van Langen studeerde Beleidssociologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.