Lieske Streefkerk-Arts programmamanager Strategische Agenda IenW bij IenW

Lieske Streefkerk-Arts is met ingang van 21 oktober 2019 programmamanager Strategische Agenda IenW bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lieske Streefkerk

Drs. M.M.J. (Lieske) Streefkerk-Arts was hiervoor werkzaam als afdelingshoofd Zeevaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor vervulde ze verschillende (managers)posities bij IenW en zijn voorgangers, waaronder hoofd Vervoersketen Openbaar Vervoer en Spoor en hoofd Beleidsadvies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.  

Lieske Streefkerk-Arts studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Zij volgde ook het ABD Kandidatenprogramma.