Paul van Gurp afdelingshoofd Zeevaart bij IenW

Paul van Gurp wordt per 1 januari 2020 benoemd tot afdelingshoofd Zeevaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Paul van Gurp

Ir. P.H.C.M. (Paul) van Gurp werkt momenteel als afdelingshoofd Luchtruim en Regionale Luchthavens bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was hij bij IenW afdelingshoofd Veiligheid en Internationaal bij de directie Openbaar Vervoer en Spoor en afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen.

Paul van Gurp studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.