Tomas de Laat programmadirecteur Vrachtwagenheffing bij IenW

Tomas de Laat is met ingang van 1 oktober 2019 programmadirecteur Vrachtwagenheffing bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tomas de Laat

Ir. T. P. (Tomas) de Laat was tot 1 oktober 2019 manager van het Programma Vrachtwagenheffing bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze activiteiten zijn per 1 oktober ondergebracht in een separate programmadirectie waar Tomas de Laat als programmadirecteur leiding aan blijft geven. Eerder werkte hij als afdelingshoofd Wegverkeersbeleid bij IenW en als manager bij diverse diensten van Rijkswaterstaat, waaronder Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland en de Corporate Dienst.

Tomas de Laat studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Hij volgde het ABD Kandidatenprogramma.