Geert-Jan Fetter hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie

Geert-Jan Fetter is per 1 november 2019 hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie bij het ministerie van Defensie.

Geert-Jan Fetter

Mr. J.G.A. (Geert-Jan) Fetter was sinds vorig jaar maart als lid van de kwartiermakersorganisatie betrokken bij de oprichting van de inspectie. Daarvoor was hij plaatsvervangend hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en plaatsvervangend hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Fetter vervulde verder diverse functies op het terrein van veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geert-Jan Fetter studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.