Lars Walrave directeur Internationale Aangelegenheden bij Defensie

Lars Walrave is per 1 november 2019 directeur Internationale Aangelegenheden bij de Bestuursstaf bij het ministerie van Defensie.

Lars Walrave

Mr. L.N.B. (Lars) Walrave vervulde verschillende operationele en staffuncties. Hij was onder meer commandant van een kustwachtcutter op CuraƧao. In 2005 stapte Walrave over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was onder andere hoofd Vertegenwoordiging van Nederland op Sint Maarten. Sinds 2011 bekleedde Lars Walrave verschillende functies bij de directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Begin dit jaar keerde hij terug naar Defensie.

Lars Walrave volgde de officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en haalde een doctoraal internationaal recht aan de Universiteit Utrecht.