Mirjam Westgeest directeur Personeel en Organisatie bij Defensie Materieel Organisatie

Mirjam Westgeest is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot directeur Personeel en Organisatie bij de directie Defensie Materieel Organisatie bij het ministerie Defensie.

Mirjam Westgeest

Drs. M. (Mirjam) Westgeest is op dit moment manager Personeel en Organisatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit deze rol ondersteunt zij ook het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Daarvoor vervulde zij verschillende functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (en de voorgangers daarvan) en bij de Algemene Rekenkamer.

Mirjam Westgeest studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.