Anneke van Dijk directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij JenV

Anneke van Dijk wordt directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2020.

Anneke van Dijk

Mr. drs. A.G. (Anneke) van Dijk is sinds december 2018 directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze directeur Wetgeving en Juridische Zaken en hoofd en raadadviseur sector Staats- en Bestuursrecht bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde ze diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Anneke van Dijk studeerde Andragologie en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

De benoeming van mevrouw Van Dijk is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.