Marjolein Boterman directeur Directe Belastingen bij Financiën

Marjolein Boterman start 1december 2019 als directeur Directe Belastingen bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën.

Marjolein Boterman

Drs. M. (Marjolein) Boterman is op dit moment hoofd cluster Vennootschapsbelasting/Winst binnen de centrale directie Vaktechniek Belastingdienst. Eerder vervulde ze diverse andere functies bij de Belastingdienst en bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken  bij Financiën.

Marjolein Boterman studeerde Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.