Rob de Haan directeur Informatievoorziening/CIO bij het RIVM

Rob de Haan wordt per 1 februari 2020 directeur Informatievoorziening en tevens Chief Information Officer bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Rob de Haan

R. (Rob) de Haan werkt sinds 2013 als directeur Bedrijfsvoering bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is daar ook CIO. Daarvoor was hij adjunct-directeur bij het College ter beoordeling van Geneesmiddelen.