Joost Smits directeur Financiële Markten bij Financiën

Joost Smits wordt met ingang van 1 december 2019 directeur Financiële Markten bij de Generale Thesaurie bij het ministerie van Financiën.

Joost Smits

Drs. J.H. (Joost) Smits is op dit moment al plaatsvervangend directeur Financiële Markten en afdelingshoofd Financiële Stabiliteit binnen de Generale Thesaurie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën.

Joost Smits studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij volgde van 2016 tot 2018 het ABD Kandidatenprogramma.