John Voppen CEO ProRail

John Voppen wordt per 1 december 2019 CEO van spoorbeheerder ProRail. De afgelopen maanden vervulde hij deze functie al op interim-basis, na het vertrek van Pier Eringa.

raad van bestuur Prorail

De nieuwe raad van bestuur met (l) CFO Hans van Leeuwen (m) CEO John Voppen en (r) COO Ans Rietstra

John Voppen werkt sinds 2005 bij ProRail, waarvan sinds 2016 als Chief Operational Officer (COO) binnen de raad van bestuur. Daarvoor werkte hij van 2011 tot 2016 als directeur Verkeersleiding. Eerder was Voppen, die Technisch Management studeerde aan de Universiteit Twente, onder meer consultant bij Accenture.

De functie van COO binnen de raad van bestuur wordt per 1 december 2019 bekleed door Ans Rietstra. Zij was de afgelopen jaren binnen ProRail directeur Projecten.

Hans van Leeuwen is de huidige CFO van ProRail in de raad van bestuur en is herbenoemd.

ZBO ProRail

Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo binnenkort naar de Tweede Kamer te sturen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2021. Voor een goed verloop van de omvorming tot publieke organisatie en de continuïteit is het belangrijk dat John Voppen per 1 december 2019 al voorzitter van de raad van bestuur is. Het afgelopen jaar is hij als lid van de raad van bestuur al nauw betrokken geweest bij de ZBO-vorming.