Siebe Riedstra naar ABDTOPConsult

Siebe Riedstra wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2020. Na de zomer zal hij het directeurschap van ABDTOPConsult overnemen.

Siebe Riedstra

Drs. S. (Siebe) Riedstra trad in 2015 aan als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij onder andere secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat door departementale herindelingen opging in IenM. Eerder was hij binnen Verkeer en Waterstaat onder andere directeur-generaal Mobiliteit en directeur-generaal Personenvervoer.

Siebe Riedstra studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.