Gijs Jurgens directeur en tevens plaatsvervangend hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij IenW

Gijs Jurgens wordt vanaf 1 januari directeur en tevens plaatsvervangend hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mr. Ir. G. (Gijs) Jurgens is momenteel hoofd van de afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken bij IenW.  Eerder werkte Gijs onder meer als projectmanager bij de directie Openbaar Vervoer en Spoor bij IenW en als manager & seniorconsultant bij AT Osborne.

Gijs Jurgens studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en Nederlands Recht aan de Open Universiteit.