Joël Schoneveld plaatsvervangend directeur Asiel en Bescherming bij de IND

Joël Schoneveld wordt met ingang van 1 januari 2020 plaatsvervangend directeur bij de directie Asiel & Bescherming bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie Justitie en Veiligheid.

Joël Schoneveld

Drs. J. (Joël) Schoneveld BA werkt momenteel als MT-lid bij de directie Asiel & Bescherming. Hij is tevens projectmanager Kinderpardon. Eerder was hij onder meer manager van de afdelingen 1F Vluchtelingenverdrag, Facilitering Terugkeer, Procesvertegenwoordiging en Internationale Samenwerking.

Joël Schoneveld studeerde Internationale Betrekkingen aan Westminster College in de Verenigde Staten en Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden.