Ric de Rooij plaatsvervangend secretaris-generaal bij JenV

Ric de Rooij wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 februari 2020.

Ric de Rooij

Mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij is sinds 2014 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van 2009 tot 2014 was hij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties, onder andere bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en bij de provincie Zuid-Holland. Hij was ook secretaris en leider van het onderzoek van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp Enschede.

Ric de Rooij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.