Paul Huijts secretaris-generaal Buitenlandse Zaken

Paul Huijts wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2020 in.

Paul Huijts

Drs . P.H.A.M. (Paul) Huijts is sinds 2014 secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor was hij directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar hij eerder plaatsvervangend secretaris-generaal was. Huijts startte zijn loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken.

Paul Huijts studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De benoeming van Paul Huijts is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.