Karen Graver afdelingshoofd Handhaving & Gegevensuitwisseling/plv. directeur bij SZW

Karen Graver wordt op 1 februari 2020 afdelingshoofd Handhaving & Gegevensuitwisseling, tevens plaatsvervangend directeur bij de directie Stelsel en Volksverzekeringen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Karen Graver

Mr. K.J. (Karen) Graver is momenteel programmamanager bij de Inspectie SZW. Daarvoor vervulde zij verschillende managementfuncties bij de directie Arbeidsverhoudingen bij het ministerie van SZW en bij de Autoriteit Consument en Markt.

Karen Graver studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden.