Max Korteweg hoofd Boetes en Detentie bij JenV

Max Korteweg wordt per 13 januari 2020 hoofd van de afdeling Boetes en Detentie bij de directie Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Max Korteweg

M. (Max) Korteweg is op dit moment waarnemend hoofd Boetes en Detentie bij de directie Sanctietoepassing en Jeugd. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministeries van Justitie, Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken.

Max Korteweg studeerde Bestuurskunde en Sociologie.