Paul Smeets overleden

Paul Smeets is eind december onverwacht op 59-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2013 hoofd van de afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving bij de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Paul Smeets

Paul stapte in 2004 over van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij werd daar afdelingshoofd Luchtvaart bij het HBJZ.

Wij wensen zijn naasten en collega’s veel sterkte met dit grote verlies.