Marianne van den Berg hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur bij BZK

Marianne van den Berg start op 1 maart 2020 als hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Marianne van den Berg

Dr. M.M. (Marianne) van den Berg is op dit moment afdelingshoofd Strategie, Stelsel, Kennis en Onderzoek bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde zij diverse functies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze was onder andere hoofd Begrotingszaken bij de directie Financieel Economische Zaken.

Marianne van den Berg studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd in de Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.