Michel van Leeuwen directeur/kwartiermaker Artificiële Intelligentie bij JenV

Michel van Leeuwen is per januari 2020 aangesteld als directeur/kwartiermaker Artificiële Intelligentie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij gaat de komende drie jaar een AI-beleidsteam leiden om de inspanningen en verantwoordelijkheden van JenV op technologie als AI een extra impuls te geven.

Michel van Leeuwen

Drs.M.H.G. (Michel) van Leeuwen was tot september 2019 gedetacheerd bij KPN, waar hij heeft bijgedragen aan de concernbrede AI-strategie. Eerder was hij plaatsvervangend directeur Cybersecuritybeleid bij de NCTV en vervulde hij diverse managementfuncties.

Michel van Leeuwen studeerde Bestuurskunde in Rotterdam. Hij doorliep vanaf 2018 het ABD Kandidatenprogramma.