Thieu Coffeng directeur bij de Dienst van de Huurcommissie

Thieu Coffeng is met ingang van 1 januari 2020 benoemd als directeur van de Dienst van de Huurcommissie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Thieu Coffeng

Mr. M.E. (Thieu) Coffeng was sinds 1 februari 2018 al kwartiermaker/beoogd directeur van de Dienst van de Huurcommissie. Daarvoor was hij naast plaatsvervangend directeur/hoofd Bestuursondersteuning ook operationeel directeur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij waarnemend plaatsvervangend directeur van het NFI/hoofd Bestuursondersteuning. Eerder was hij onder andere directeur van het Bureau Financieel Toezicht en vervulde hij diverse managementfuncties bij het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie.

Thieu Coffeng studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.