Erwin Bervoets algemeen secretaris van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Erwin Bervoets start met ingang van 1 februari 2020 als algemeen secretaris van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming.

Erwin Bervoets

Mr. E. (Erwin) Bervoets is op dit moment hoofd Juridische en Internationale Zaken bij DG Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij hoofd Juridische Zaken bij de directie Procesvertegenwoordiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Erwin Bervoets studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.