Rob Schuitema programmadirecteur Opvolging Bedrijfsvoeringsysteem bij IenW

Rob Schuitema wordt per 1 februari 2020 programmadirecteur Opvolging Bedrijfsvoeringsysteem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij zal de transitie leiden naar een nieuw bedrijfsvoeringsysteem voor IenW en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rob Schuitema

Drs. R. (Rob) Schuitema is op dit moment directeur Concern Informatievoorziening bij IenW. Daarvoor bekleedde hij verschillende managementfuncties bij Rijkswaterstaat. Daar was hij onder meer directeur van de Rijksrederij en stafdirecteur Informatie en Rapportage.

Rob Schuitema studeerde Medische Informatica aan de Rijksuniversiteit Leiden.