Aphrodite Bouchlas directeur Personeel & Organisatie tevens clusterdirecteur Mensen & Middelen bij BZK

Aphrodite Bouchlas wordt per 1 april 2020 directeur Personeel & Organisatie en tevens clusterdirecteur Mensen &  Middelen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aphrodite Bouchlas

Drs. G.H.A. (Aphrodite) Bouchlas is nu directeur P&O bij de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was zij clustermanager Personeel/plaatsvervangend directeur P&O bij de gemeente Den Haag en directeur Personeel en Organisatieadvies bij de gemeente Amsterdam. Ze begon haar loopbaan bij het ministerie van Justitie. Hier bekleedde zij verschillende functies in het P&O-domein.

Aphrodite Bouchlas studeerde Organisatie en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar Master of Public Administration bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).