Heleen Dekker directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij EZK en LNV

Heleen Dekker wordt per 1 april 2020 benoemd tot directeur van de gemeenschappelijke directie Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Heleen Dekker

Mr. H. (Heleen) Dekker is sinds 2011 hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor 2011 vervulde zij diverse managementfuncties binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder andere bij Rijkswaterstaat. Daarvoor werkte zij bij het Hoogheemraadschap van Delfland, de Raad van State en het Kadaster.

Heleen Dekker studeerde Rechtswetenschappen en volgde enkele internationale managementopleidingen, onder andere aan INSEAD.