Lennart Salemink afdelingshoofd Smart Mobility bij IenW

Lennart Salemink wordt per 1 maart 2020 benoemd tot afdelingshoofd Smart Mobility bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lennart Samelink

L.W. (Lennart) Salemink MSc is momenteel werkzaam als programmamanager Metropoolregio Amsterdam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor werkte hij onder andere als politiek assistent van de minister van Infrastructuur en Milieu en bij de Tweede Kamer.

Lennart Salemink studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.