Nicole Bollen regioambassadeur Zuid bij EZK en LNV

Nicole Bollen wordt per 1 april 2020 benoemd als regioambassadeur Zuid bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nicole Bollen

Mr. N.P.F. (Nicole) Bollen is momenteel strategisch adviseur van de Taskforce Brexit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiervoor was zij hoofd Internationale Financiële Instellingen bij de directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten van ditzelfde ministerie. Van 2000 tot 2012 werkte Nicole Bollen bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, onder andere als coördinator Schulden (Club van Parijs) en Internationale Exportfinancieringsvraagstukken. Ze begon haar loopbaan bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij waar zij diverse functies bekleedde.

Nicole Bollen studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een postgraduate aan de Universiteit van Reading.