Nicoline van der Linden plv. directeur Groningen, Versterken & Perspectief bij BZK

Nicoline van der Linden-Geertsema start op 1 maart 2020 als plaatsvervangend directeur programmadirectie Groningen, Versterken & Perspectief bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nicoline van der Linden

Mr N. (Nicoline) van der Linden-Geertsema is op dit moment waarnemend afdelingshoofd Bestuur & Advisering bij hetzelfde ministerie. Eerder was zij hoofd van de afdeling Koninkrijksverhoudingen bij de directie Koninkrijksrelaties bij BZK.

Nicoline van der Linden studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.