Jochem van der Veen MT-lid Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij OCW

Jochem van der Veen wordt met ingang van 30 maart 2020 benoemd tot MT-lid bij de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jochem van der Veen

J. (Jochem) van der Veen is op dit moment clustercoördinator bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder werkte hij bij de directies Kinderopvang en Arbeidsverhoudingen, eveneens bij het ministerie van SZW.

Jochem van der Veen studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.