Sanne van de Velde afdelingshoofd Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken bij IenW

Sanne van de Velde wordt per 1 mei 2020 benoemd tot afdelingshoofd Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sanne van de Velde

Mr. S. (Sanne) van de Velde werkt op dit moment als raadadviseur/programmamanager Gegevensbescherming bij de directie Wetgeving en Juridisch Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij onder andere raadadviseur bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid bij JenV en als coördinerend bestuurlijk juridisch medewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sanne van de Velde studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.