Birgit ten Cate hoofd Begrotingszaken bij Financiën

Birgit ten Cate is met ingang van 1 februari 2020 hoofd afdeling Begrotingszaken bij het ministerie van Financiën.

Birgit ten Cate

B. (Birgit) ten Cate was al waarnemend hoofd van deze afdeling bij de hoofddirectie Financieel Economische Zaken en plaatsvervangend hoofd van de afdeling Beleidscontrol. Daarvoor werkte zij bij de Inspectie der Rijksfinanciën en bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Birgit ten Cate studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg en Copenhagen University.