Christine Wijshake directeur Bestuur bij de Beheerautoriteit Waddenzee bij LNV

Christine Wijshake wordt per 1 maart 2020 benoemd als directeur Bestuur van de Beheerautoriteit Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Christine Wijshake

C. (Christine) Wijshake is sinds 2007 eigenaar van Gewoon Wijs, een bureau voor interim-management en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft zij vele projecten geleid en organisaties begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 als projectleider betrokken bij het samenwerkingsverband ‘Natuer mei de Mienskip’ in Fryslân.