Irene Nijboer algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand

Irene Nijboer wordt benoemd tot algemeen directeur/bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. De benoeming gaat in per 1 april 2020 en geldt voor 4 jaar. Daarmee verlaat zij de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Irene Nijboer

Dr. I.D. (Irene) Nijboer vervult op dit moment vanuit ABDTOPConsult deze functie reeds a.i. sinds 7 oktober 2019. Irene Nijboer is sinds 2018 consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze was in het verleden plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bekleedde diverse andere functies, zoals afdelingshoofd bij Financieel-Economische zaken, directeur bij het programmaministerie Jeugd en Gezin en directeur Inkomensverzekeringen en Voorzieningen. Ze startte haar loopbaan bij TNO, als onderzoeker op het terrein van arbeid en gezondheid.

Irene Nijboer studeerde Sociale- en Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verkreeg in 1998 de graad van doctor in de sociale geneeskunde bij de Universiteit van Amsterdam.