Marjan van Giezen afdelingshoofd Luchtruim en Regionale Luchthavens bij IenW

Marjan van Giezen wordt per 1 april 2020 benoemd tot afdelingshoofd Luchtruim en Regionale Luchthavens bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Marjan van Giezen

Drs. M.J.H.A. (Marjan) van Giezen is momenteel werkzaam als afdelingshoofd Waterkwaliteit en Kwantiteit bij de directie Water en Bodem van het ministerie van IenW. Daarvoor werkte zij onder andere als afdelingshoofd Bodem en Ondergrond en Manager Leefomgevingskwaliteit en programmaleider Luchtkwaliteit bij hetzelfde ministerie.

Marjan van Giezen studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam.