Bernd Keller afdelingshoofd Stralingstoepassingen ANVS

Bernd Keller is per 1 maart 2020 benoemd als afdelingshoofd Stralingstoepassingen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Dipl.-Ing. B.R. Keller was teamleider Medische en Industriële Toepassingen bij de ANVS en nam sinds 1 januari 2020 de afdeling Stralingsbescherming deels al waar. Daarvoor werkte hij als coördinerend inspecteur bij de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de VROM-inspectie. Voor de overstap naar de Rijksoverheid heeft hij 12 jaar in het bedrijfsleven gewerkt.

Bernd Keller studeerde chemische technologie aan de Technische Universiteit in Karlsruhe, Duitsland.